Chính sách bảo mật

Michelin cam kết việc bảo vệ sự riêng tư của khách hàng và người sử dụng trang web. Tài liệu này mô tả những thông lệ của Michelin liên quan đến thông tin cá nhân được thu thập và việc sử dụng những thông tin này, và về những cá nhân tham gia trên trang web. Tuy nhiên, mỗi trang web của Michelin có mục đích cụ thể và đặc trưng của nó. Nếu một trang web đơn lẻ của Michelin cần thu thập thêm thông tin cá nhân, bạn sẽ nhận được thông báo từ trang web đó.
Nói chung, khi ghé thăm các trang web của Michelin, bạn không phải khai báo bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Michelin có thể sẽ hỏi ý kiến nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích hỗ trợ những nhu cầu của bạn tốt hơn, ví dụ, cho mục đích hồi đáp thư từ, để xử lý một yêu cầu, v.v…
Những thông tin này có thể bao gồm thông tin liên lạc của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v…) và các thông tin cụ thể khác như tên tài khoản, mật khẩu, hoặc thông tin ngân hàng.

 

Thu thập thông tin cá nhân

Michelin sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ cho những mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp. Những thông tin này sau đó sẽ chỉ được xử lý để phục vụ những mục tiêu cụ thể đã đề cập đó.
Trước khi thu thập thông tin cá nhân, Michelin sẽ thông báo đến cá nhân đó tại thời điểm thu thập thông tin hoặc trước khi bắt đầu, và trong bất kỳ trường hợp nào trước khi sử dụng chúng cho những mục tiêu đã xác định.
Michelin sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân được cung cấp đầy đủ, có liên quan và không vượt quá nhu cầu phục vụ cho những mục tiêu đã được xác định. Michelin sẽ thực hiện tất cả những biện pháp hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân được xử lý chính xác và cập nhật kịp thời khi cần thiết.

 

Sử dụng thông tin thu thập trên trang web của Michelin

Việc Michelin sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ được giới hạn trong những mục đích cụ thể đã được đề cập.
Ví dụ, Michelin có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân với mục đích:
Cung cấp cho bạn những thông tin về sản phẩm và dịch vụ;
Xử lý và theo dõi giao dịch của bạn;
Cho phép bạn sử dụng các chức năng tương tác trên trang web; và
Truyền đạt và phát triển một mối quan hệ hợp tác kinh doanh với bạn.
Michelin sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn trước đó..

 

Người nhận thông tin cá nhân

Người nhận thông tin cá nhân của bạn chỉ được giới hạn và dành riêng cho những ai được giao trách nhiệm thực hiện công việc có liên quan.
Michelin có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ mà Michelin sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn. Những nhà cung cấp và đơn vị thực hiện dịch vụ này đã cam kết về việc đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được giữ bí mật và an toàn và chỉ được sử dụng những thông tin đó để cung cấp những dịch vụ được yêu cầu.
Michelin sẽ không bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hoặc để bảo vệ các quyền lợi và quyền sở hữu của Michelin.

 

Thời gian lưu giữ và sử dụng

Michelin sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi nào nó vẫn cần thiết để phục vụ cho những mục tiêu đã được xác định hoặc được pháp luật yêu cầu.

 

Quyền truy cập, hiệu chỉnh, xóa bỏ và từ chối

Bạn có thể yêu cầu Michelin để truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ khi nào bạn muốn.
Bạn cũng có quyền được hiệu chỉnh hoặc xóa bỏ những dữ liệu này và được quyền từ chối việc xử lý những dữ liệu này vì những lý do xác thực.
Bạn sẽ không phải biện minh hay giải thích bất kỳ điều gì khi bạn muốn thực hiện quyền từ chối liên quan đến tiếp thị.
Vui lòng liên lạc với quản trị trang web nếu bạn muốn thực thi những quyền nêu trên.

 

Bảo toàn dữ liệu

Michelin thực hiện các biện pháp để bảo đảm giữ bí mật, an toàn và toàn vẹn thông tin cá nhân của bạn. Truy cập vào thông tin cá nhân chỉ được giới hạn và dành cho những nhân viên và các đơn vị cung cấp dịch vụ cần được biết những dữ liệu đó để xử lý công việc và họ đã được đào tạo về các quy tắc bảo mật.
Trên những trang web thương mại của Michelin, thông tin ngân hàng có thể được thu thập cho việc thực hiện các quy trình thanh toán hiệu quả, hợp pháp và an toàn. Những biên pháp này có thể bao gồm mã hóa SSL (nhằm mục đích giữ cho người khác không thể đọc được dữ liệu) trong quá trình thu thập hoặc truyền tải các thông tin bảo mật. Những thông tin nói trên sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là thanh toán trực tuyến và sẽ không được lưu giữ sau khi quy trình thanh toán đã hoàn tất.
Michelin đảm bảo thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị thay đổi, hư hại hoặc bị truy cập bất hợp pháp bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

Cookies

Để giúp tăng hiệu quả cung cấp dịch vụ đến khách hàng và người sử dụng trang web, Michelin thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của bạn thông qua cookies, đó là những tập tin về địa chỉ trang web mà bạn đã truy cập được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookies giúp nhận dạng chính cá nhân bạn, một cách trực tiếp (ví dụ, bằng một địa chỉ email) hoặc gián tiếp (ví dụ bằng1 tập nhận dạng duy nhất, một địa chỉ IP, hoặc một thiết bị nhận dạng). Dữ liệu được lưu lại có thể là trang web mà bạn đã truy cập, ngày giờ truy cập và các thông tin truy cập khác.
Bạn có thể định dạng công cụ truy cập website để nhận thông báo khi chế độ cookies được sử dụng và có thể lựa chọn chấp nhận hay không. Bạn cũng có thể định dạng công cụ truy cập website để vô hiệu hóa cookies.
Vui lòng xem Chính Sách Cookies để biết thêm thông tin.

 

Chuyển giao quốc tế đối với thông tin cá nhân

Michelin là một tập đoàn quốc tế với cơ sở dữ liệu được đặt tại nhiều nước khác nhau nhằm phục vụ cho việc vận hành hoạt động. Michelin có thể chuyển giao thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ tập đoàn công ty hoặc tới các đối tác bên ngoài và nằm ngoài quốc gia sở tại.
Do mức độ bảo vệ dữ liệu ở mỗi quốc gia rất khác nhau, chúng tôi không chuyển thông tin cá nhân của bạn tới những công ty trong tập đoàn Michelin hoặc các công ty đối tác nằm ngoài khu vực Liên Minh Châu Âu, trừ khi những công ty này đảm bảo mức độ bảo toàn thông tin cá nhân giống hoặc bằng những tiêu chuẩn của Michelin.
Đối với việc chuyển giao trong nội bộ Michelin, công ty sử dụng và chấp nhận các nguyên tắc nội bộ của việc chuyển giao thông tin cá nhân từ Liên Minh Châu Âu.
Chuyển giao dữ liệu ra bên ngoài tập đoàn sẽ được chi phối và khống chế bởi các hợp đồng để đảm bảo mức độ bảo toàn dữ liệu tương đương như yêu cầu tại nước sở tại.

 

Các dịch vụ tương tác

Các trang web cụ thể của Michelin có chứa các chức năng tương tác như tán ngẫu, diễn đàn, v.v…. Bạn có thể sử dụng các chức năng tương tác này nếu muốn, bằng cách điền vào mẫu đơn đăng ký. Mẫu đơn này sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email… của bạn. Những thông tin cá nhân này được thu thập vì mục đích mang đến những dịch vụ tương tác và đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.
Người sử dụng đã đăng ký các dịch vụ này có thể truy cập vào thông tin đã cung cấp bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện các hiệu chỉnh hoặc xóa bỏ những thông tin đã cung cấp đó bất kỳ lúc nào.

 

Người vị thành niên

Trang web của Michelin nói chung không dành cho người vị thành niên dưới mười tám tuổi (18). Nếu bạn vị thành niên, vui lòng không chuyển thông tin cá nhân khi chưa được sự cho phép của bố mẹ bạn.

 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web của Michelin có thể chứa những đường liên kết dẫn tới những trang web của bên thứ ba. Michelin không kiểm soát những trang web này  và vì vậy không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về những thông lệ liên quan đến chính sách bảo mật hoặc nội dung của những trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem kỹ chính sách bảo mật của những trang web đó trước khi sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

 

Lưu ý về Bảo Hộ Thương Mại và Bản Quyền

Vui lòng xem "Điều Kiện Sử Dụng" của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Đồng ý với Chính Sách Bảo Mật

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện của chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho trang web này.