Lưu ý pháp lý

Mục đích của những lưu ý pháp lý nhằm thiết lập điều kiện và điều khoản cho việc truy cập và sử dụng trang web của Michelin.

Trang web này được phát hành bởi:
Française des Pneumatiques Michelin Place des Carmes Déchaux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 France Điện thoại: (33) 4 73 32 20 00 Fax: (33) 4 73 32 63 81 Là công ty trách nhiệm hữu hạn có cổ phần vốn với giá trị €504,000,004, được đăng ký bản quyền tại Clermont Ferrand Trade, Số đăng ký công ty 855 200 507, Số SIREN 855 200 507, Mã số VAT FR33855200507
Vui lòng đọc kỹ những lưu ý pháp lý trước khi truy cập vào trang web này.
Các công ty thuộc tập đoàn Michelin là những đối tác hợp pháp được toàn quyền sở hữu, thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các quy định pháp lý một cách độc lập. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi trong việc cung cấp thông tin trang web này, các thuật ngữ như: "Michelin", "Tập đoàn", "Tập đoàn Michelin" và "chúng tôi" có thể được sử dụng để đề cập đến tất cả những công ty trong tập đoàn và hoạt động thương mại một cách độc lập.

Điều 1: Mục tiêu

 Mục tiêu của lưu ý pháp lý này là để thiết lập và quy định những điều khoản và điều kiện để bạn được phép truy cập và sử dụng trang web của Michelin. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện quy định trong lưu ý pháp lý này cũng như việc chính sách bảo mật và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Michelin.

Điều 2: Truy cập trang web

Michelin cố gắng đảm bảo việc trang web có thể truy cập được, tuy nhiên không có bất kỳ trách nhiệm nào ràng buộc hoặc bắt buộc phải làm điều đó. Việc truy cập vào trang web có thể được điều chỉnh hoặc tạm thời trì hoãn vì mục đích bảo trì, cập nhật hoặc bất kỳ lý do nào khác, đặc biệt là yếu tố kỹ thuật. Michelin không chịu trách nhiệm pháp lý cho sự gián đoạn trong việc truy cập trang web hoặc bất kỳ hậu quả nào sau đó đối với người sử dụng. Bạn tự đảm bảo việc duy trì truy cập trang web, cũng như tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dịch vụ tương tác nào nếu có dấu hiệu lừa đảo.

Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn về thông tin, văn bản, đồ họa, dữ liệu, hình ảnh, phương tiện nhìn, video và âm thanh cũng như tất cả các yếu tố để hỗ trợ truyền thông và hoạt động của trang web dưới bất kỳ hình thức nào) được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung là tài sản độc quyền thuộc về người phát hành nó. Bất kỳ sự sao chép, tái sản xuất, trình bày, sử dụng, sửa đổi, thay thế, chỉnh sửa, dịch thuật hoặc phát tán nội dung, toàn bộ hay 1 phần, cho dù nội dung đó thuộc về Michelin hoặc một bên thứ ba đã trao quyền sử dụng cho Michelin, dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều là vi phạm pháp luật, mặc dù người sử dụng cũng đã được trao những quyền giới hạn trong điều 4 ở điểm tiếp theo của tài liệu này, và/hoặc chỉ có người chủ sở hữu độc quyền nội dung mới được quyền sao chép. Nội dung của trang web này có thể được sửa đổi mà không cần báo trước và được công khai mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào cho bất kỳ điều gì, dù bằng trình bày hoặc ám chỉ, và không liên quan đến bất kỳ yêu cầu bồi thường nào nếu có. Nội dung được bảo vệ bản quyền © 1997-2017 Michelin hoặc bản quyền của bên thứ ba. Biểu tượng đã được đăng ký bảo hộ thương mại.

Điều 4: Sử dụng nội dung

Bất kỳ sự can thiệp hoặc sửa đổi nội dung từ trang web để sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào đều được coi là vi phạm bản quyền đã được bảo hộ bằng quyền sở hữu trí tuệ của Michelin hoặc bên thứ ba. Michelin cho phép bạn được quyền tải, chia sẻ nội dung theo những điều kiện sau: (I) Nếu nội dung cho phép chức năng tải, (II) Nếu người sử dụng sử dụng nội dung không vì mục đích thương mại, (III) và trong sự đảm bảo nội dung được giữ nguyên vẹn và (IV) được ghi chú về quyền sở hữu cũng như ngày xuất bản trực tuyến ở những nơi mà những thông tin này được xuất hiện. Quyền này không cho phép sử dụng những gì liên quan đến thương hiệu hoặc biểu tượng.

Điều 5: Truyền thông điện tử

Để trao đổi thông tin bằng thư điện tử với Michelin, bạn phải điền vào mẫu thư có sẵn trên trang web. Những hồi đáp bằng e-mail từ Michelin và điều khoản về việc truy cập trang web cũng như những nội dung của nó không được xem là hoạt động quảng cáo, khuyến mãi hoặc hoạt động bán hàng ở tại quốc gia mà người sử dụng trang web đang thực hiện truy cập.

Điều 6: Bảo vệ thông tin cá nhân

Như một nguyên tắc chung, người sử dụng ghé thăm trang web của chúng tôi không phải khai báo hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bạn có thể phải cung cấp thông tin cá nhân để nhận được hồi đáp bằng e-mail, để mang đến cho bạn một dịch vụ cụ thể, xử lý một yêu cầu hoặc dùng cho mục đích tiếp thị.
Việc thu thập dữ liệu thông qua trang web nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng của Michelin, các đối tác đã được chọn lọc và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ để thay mặt Michelin thực hiện công việc. Những nhà cung cấp dịch vụ đó có hợp đồng cam kết bắt buộc phải bảo mật và giữ gìn thông tin cá nhân của bạn. Họ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ nhằm cho mục đích duy nhất vì nhu cầu công việc mà họ đã được tin tưởng giao phó thực hiện.
Michelin cam kết không bán, cho thuê, hoặc dùng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại cho bên thứ ba.
Để giúp bạn có được những dịch vụ tốt nhất, Michelin thu thập thông tin ẩn danh liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ như lịch sử truy cập và ngày giờ bạn truy cập trang web). Michelin có thể sử dụng những thông tin này để phân tích xu hướng, tập hợp thống kê và đo lường lưu lượng truy cập trang web. Bạn có thể bỏ tùy chọn lưu giữ cookies. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ tùy chọn này, bạn có thể không truy cập được vào trang web nữa. Vui lòng xem thêm chính sách cookie của chúng tôi để có thêm thông tin.
Michelin thu thập địa chỉ IP máy tính của bạn nhằm mục đích định vị thành phố nơi bạn đang truy cập vào trang web. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu tại thời điểm cần thiết để cố định vị trí nơi bạn thực hiện truy cập.
Căn cứ theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu của Pháp “Loi Informatique et Libertés” số 78-17 ra ngày 6/1/1978, được sửa đổi bổ sung bởi điều luật số 2004-801 ra ngày 6/8/2004, bạn có quyền truy cập, hiệu chỉnh và yêu cầu xóa bỏ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp.
Bạn cũng được quyền lấy lại những thông tin cá nhân đã được xử lý bởi Michelin mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Hơn thế nữa, căn cứ theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu của Pháp, bạn có thể từ chối việc cho phép sử dụng thông tin của bạn vào mục đích khảo sát.
Để hiểu thêm về quyền của bạn, đơn giản bạn chỉ cần gửi một lá thư đến MFPM theo địa chỉ Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9, France, Service SGCM/IM.
Trang web của chúng tôi có thể chứa những đường liên kết dẫn đến những trang web khác. Michelin sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những trang web đó, trừ khi bạn sử dụng các nút chia sẻ hoặc đăng nhập vào các trang mạng xã hội. Nếu bạn theo một đường dẫn liên kết đến bất kỳ một trang web nào khác, bạn sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật từ chính những trang web đó mà Michelin sẽ không can thiệp hay quản lý, cũng như từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, nếu có.
Vui lòng xem thêm thông tin về chính sách bảo mật & bảo vệ thông tin cá nhân của Michelin tại “Chính Sách Bảo Mật”.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm pháp lý

7.1 thông tin chung

Nội dung xuất bản trên trang web là “nguyên trạng” và không có bất kỳ sự bảo đảm, biểu hiện, hàm ý hoặc ẩn ý bất kỳ điều gì trong những nội dung đã được công bố. Michelin được toàn quyền bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm hoãn và/hoặc xóa bỏ nội dung hoặc quyền truy cập của người sử dụng vào trang web bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Michelin không chịu trách nhiệm liên đới đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc lây nhiễm vi-rút cho máy tính hoặc các trang thiết bị cá nhân được cho là phát sinh từ việc truy cập trang web, nếu có. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng và cân nhắc các hình thức bảo vệ máy tính và các thiết bị liên quan cho riêng mình.
Michelin, nhân viên của công ty, các nhà cung cấp hoặc đối tác được đề cập trên trang web sẽ không liên đới hay chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những hư hại, tổn thất hoặc bất kỳ yêu cầu bồi thường nào, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc chủ ý, hoặc vì bất kỳ điều gì, hoặc bất kỳ mất mát nào xảy ra liên quan đến giao dịch thương mại hoặc tài chính, được cho là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc những nội dung từ trang web của chúng tôi.
Việc tạo những đường liên kết dẫn tới những nội dung trái pháp luật hoàn toàn bị nghiêm cấm và được quy định rõ tại điều 8.2. Trang web có thể chứa những đường liên kết dẫn đến những trang web của đối tác Michelin hoặc bên thứ ba, và những đường liên kết đó đã được cho phép và ủy quyền trước khi được đặt trên trang web của chúng tôi. Michelin không quản lý nội dung những trang web đó và vì vậy sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự truy cập, nội dung, quảng cáo, sản phẩm và/hoặc dịch vụ trên hoặc từ những trang web này. Và cũng vì vậy, Michelin sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho những hậu quả hoặc tổn hại có thể gây ra từ việc truy cập hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng những trang web liên kết này theo quy định của pháp luật hiện hành.

7.2 các dịch vụ tương tác

Michelin không có nghĩa vụ phải xác minh nội dung mà người sử dụng xuất bản trên trang web. Michelin từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ những nội dung và việc xác minh nội dung nói trên. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cá nhân cho bất kỳ hậu quả bất lợi có thể xảy ra từ việc xuất bản những nội dung đó. Tuy nhiên, Michelin được quyền kiểm tra bất kỳ khi nào cần thiết để đảm bảo nội dung đó phù hợp, trước khi hoặc sau khi được xuất bản trên trang web.
Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với nội dung của bất kỳ tài liệu nào gửi lên trang web. Bạn thay mặt và đảm bảo trách nhiệm liên quan về việc được quyền và được ủy quyền sử dụng các nội dung mà bạn thông báo hoặc công bố trên trang web. Người sử dụng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm bào chữa, bảo đảm và giữ Michelin tránh khỏi mọi ảnh hưởng xuất phát từ những than phiền, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý hoặc kháng cáo được đệ trình bởi bên thứ ba tuyên bố về việc toàn bộ nội dung xuất bản bởi hoặc đại diện bởi người sử dụng trên trang web là trái pháp luật, vi phạm luật pháp, phá hoại luật pháp và trật tự xã hội, mâu thuẫn với những tiêu chuẩn đạo đức nói chung, không tuân thủ thông báo pháp lý này, gây tổn hại hoặc vi phạm bản quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
Trong trường hợp Michelin bị kết án bởi một vụ kiện xuất phát từ những điều nói trên, người sử dụng đã xuất bản nội dung gây nên việc kiện tụng hoặc tranh chấp đó sẽ phải bồi thường cho Michelin toàn bộ và bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Michelin, bao gồm cả án phí và chi phí luật sư.

Điều 8: Dịch vụ tương tác

Michelin có thể cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cho phép người sử dụng tham gia tương tác trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn về việc tham gia vào các diễn đàn, đóng góp thảo thuận trực tuyến, đăng bình luận và/hoặc các bài viết, đánh giá nội dung bài viết hoặc thiết lập một giao diện với một tài khoản trên trang mạng xã hội.

8.1 đăng ký

Người sử dụng các dịch vụ tương tác có thể sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thông qua hình thức mẫu đăng ký. Việc đăng ký này sẽ nhằm tạo một tài khoản và một mật khẩu cá nhân. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu để truy cập vào tài khoản và bắt đầu sử dụng những dịch vụ có sẵn. Vì vậy, bạn cần giữ bí mật mật khẩu của mình. Bạn đồng ý thông báo với Michelin ngay lập tức trong trường hợp bạn bị mất hoặc quên mật khẩu.
Thông tin cá nhân được xử lý như đã được xác nhận theo điều khoản thực hiện của Điều 6 về “Bảo vệ thông tin cá nhân”.

8.2 nội dung do người sử dụng tạo lập

Bạn có thể yêu cầu quản trị trang web chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào được xuất bản dưới tên của bạn và vào bất kỳ lúc nào bằng cách chỉ rõ ngày và chủ đề của nội dung đó.
Nghiêm cấm việc xuất bản bất kỳ nội dung nào trên trang web, dưới bất kỳ hình thức nào, mà nội dung đó vi phạm quy định pháp luật hiện hành, phá hoại luật pháp và trật tự xã hội, hoặc mâu thuẫn với những tiêu chuẩn đạo đức nói chung, gây thiệt hại tới người khác hoặc vi phạm quyền lợi của họ, nội dung bôi nhọ, chống đối, khiêu dâm, phân biệt đối xử, đe dọa, mâu thuẫn với tinh thần của trang web, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ một ai, sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba, sử dụng hình ảnh của người khác mà không được sự đồng ý chính thức hoặc xâm phạm bí mật cá nhân..

8.3 nội dung bất hợp pháp hoặc sai trái

Bạn thừa nhận đã được thông báo và chấp nhận việc áp dụng các hình thức kiểm soát để xác minh hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào được xuất bản bởi người sử dụng có dịch vụ tương tác trên trang web mà nội dụng đó có thể vi phạm luật pháp hoặc đang bị tố cáo bởi các tổ chức chính quyền hành pháp, và vì vậy, sẽ không có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào và ở dưới bất kỳ hình thức nào được chấp nhận.
Vi phạm những điều khoản của những lưu ý pháp lý này có thể sẽ dẫn đến những biện pháp sau đây: Toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ nội dụng nào mà bạn công bố trên trang web của chúng tôi sẽ bị loại bỏ, tài khoản của bạn sẽ bị tạm khóa trong 8 tuần hoặc bị đóng lại và bạn sẽ bị tước quyền đăng ký truy cập vào bất kỳ trang web nào của Michelin.
Bạn cũng có thể thông báo cho Michelin về những nội dung trái pháp luật được đưa lên trang web mà bạn phát hiện được bằng cách bấm vào chức năng “liên lạc với chúng tôi”. Bạn có thể bị liên đới pháp lý nếu lạm dụng chức năng này.

Điều 9: Quyền hành pháp và xét xử

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến trang web hoặc đến lưu ý pháp lý này sẽ được xét xử trước Tòa Án Clermont-Ferrand. Tranh chấp sẽ được xét xử và phân tích theo quy định pháp luật của Pháp dựa trên thực tế của sự kiện xảy ra, không phụ thuộc vào sự khác biệt của luật. Khi bạn sử dụng trang web, bạn coi như đã chấp nhận và đồng ý với những quy định của điều khoản này. Trong trường hợp một trong những quy định của điều khoản này được coi là trái luật pháp, vô hiệu lực hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, nó sẽ không được xem là một phần của lưu ý pháp lý này và sẽ không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý cũng như tính hiệu lực của các quy định hoặc điều khoản khác.

 

Trang web được phát hành bởi: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Giám đốc xuất bản: Claire Dorland-Clauzel, Phó Chủ Tịch Quản Trị Thương Hiệu và Quan Hệ Ngoại Giao.

Nơi xuất bản: LINKBYNET 5-9 Rue, de l'Industrie 93200 Saint-Denis France ĐT.: (33) 148 13 18 18