Liên lạc với chúng tôi


 

Công ty TNHH Michelin Việt Nam
Tòa nhà REE, tầng 5, 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84) (8) 3942 1111
Địa chỉ email: customer.servicevn@michelin.com