ĐƯỜNG NỘI THÀNH

Thường xuyên dừng/đỗ trong điều kiện giao thông nội thành

                                                                                                                                             

Khám phá dòng lốp X® INCITY™, giải pháp lốp mang lại hiệu suất hoạt động tốt nhất trên đường  nội thành dành cho mọi loại xe từ xe chuyên chở cỡ nhỏ đến hạng nặng, và dòng lốp X® MULTI™, giải pháp lốp dành cho việc vận tải đường dài và đường liên tỉnh.

téléchargement

téléchargement