ĐƯỜNG TRƯỜNG

Chuyên chở hàng hóa và vận chuyển đường dài, đường cao tốc

Khám phá dòng lốp X® LINE™, giải pháp lốp tin cậy và hiệu quả về chi phí, dành cho phương tiện vận tải trên đường trường. Nếu điều kiện sử dụng phức tạp hơn như chạy trên đường tỉnh lộ/quốc lộ hoặc đường nội thành, hãy cân nhắc và xem thêm dòng lốp X® MULTI™ của chúng tôi

 

téléchargement

téléchargement